Orienteringslaget Trollelg

Turorientering

turo

Fra 3. juni er alle poster satt ut.

OBS For adkomst til post 61-85 er det begrenset mulighet for parkering i
Skjøla, ved fylkesvegen til Klæbu.

OBS Parkering i Skjøla er mulig bare på lørdager og søndager, pga.
pågående stort anleggsarbeid for bygging av ny fylkesveg.
Hele den store parkeringsplassen i Skjøla er nå tatt i bruk som
anleggsområde, og det må ikke parkeres i dette området. Gjennomgang av
området, til vegen til Vassfjellkapellet, er bare mulig når det ikke er
anleggsarbeid på området. Foreløpig kan det parkeres noen biler i lommer på
nordsida av fylkesvegen, men om kort tid blir fylkesvegen lagt om
midlertidig på dette partiet.
Lørdag og søndag kan det parkeres på midlertidig liten plass ca 300 m vest
for kommunegrensa til Klæbu og tidligere avkjørsel til ”stor
parkeringsplass”. Herfra er det greit å følge sti forbi skiltet
”Tillermarka”, ca 40 – 50 m sør for parkeringsplassen, der stien svinger mot
sør-øst, og går litt bratt opp i kanten av en gammel gruvetipp (Ulriksdals
gruver), i retning mot post 84.

NB Fylkesvegen gjennom Skjøla blir helt stengt i perioden 26. juni – 13.
august, pga. pågående anleggsarbeid!!

TUR-O-konvolutter med 6 kart med påtegnede poster fås kjøpt hos Heimdal Sport, Intersport City Syd og Urmaker Asklund på Heimdal.

Pris pr. konvolutt er kr. 250. NB Kun mot kontant hos Intersport City Syd, ikke betalingskort.

TUR-O-konvolutter kan også bestilles, se turorientering.no. Kart for to «Grønne turer» (hver med 7 lette poster) kan lastes ned gratis fra samme sted.