Orienteringslaget Trollelg

Styret innkaller til årsmøte i OL Trollelg.

Årsmøtet avholdes tirsdag 7.februar 2017 kl 19.00 på Åsheim skole.

Saker som et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 23.01.2017 til May Toril Moen, Skarsleite 32, 7089 Heimdal eller may.moenstatkraft.com .

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på lagets hjemmeside; www.trollelg.no

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret

07. januar 2017 by Per Einar Pedersli
Categories: Generelt |

Legg inn en kommentar