Orienteringslaget Trollelg

Innkalling til årsmøte

Styret innkaller til årsmøte i OL Trollelg

Årsmøtet avholdes:

Mandag 26.februar 2018 kl 19.00 på Åsheim skole.

Saker som et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 12.02.2018 til:

Kristian Stensrud

Jakob Vingsands veg 48

7089 Heimdal

kristian.stensrudgmail.com

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på lagets hjemmeside; www.trollelg.no.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret

30. januar 2018 by Ove Baardsgaard
Categories: Info |

Legg inn en kommentar